header-oxy12-a3

הצהרת בריאות

כאן ניתן לבדוק את התאמתכם לטיפול בתא לחץ, עד השלב בו אתם ממלאים את הצהרת הבריאות אין לרופאים בקפריסין אשפרות לבחון את מצבכם ולתת לכם מענה הולם ומקצועי. לכן על מנת להתקדם בתהליך (ללא עלות) ולהבין האם הטיפול הוא רלוונטי עבורכם, ולכמה טיפולים תזדקקו אתם מתבקשים למלא את הצהרת הבריאות בגילוי נאות ובשפה האנגלית.
בנוסף תצטרכו לשלוח לנו טופס היסטורית תרופות ומחלות.

ic53

לסריקת קוד הצהרת בריאות

ic52

למילוי מקוון של הצהרת בריאות

ic51

להורדת הצהרת בריאות