header-oxy12

תאי הלחץ מציעים טיפול למספר רב של צרכים ומחלות, הן בקרב ילדים ובני נוער, והן בקרב מבוגרים וקשישים.
ניתן לחלק את תחומי הטיפול לשלוש קטגוריות עיקריות

טיפולי תאי הלחץ

ניורולוגי

טיפולי תאי הלחץ

פיזיולוגי

טיפולי תאי הלחץ

קוסמטי