header-oxy12

בטיפול בתאי לחץ שלושה שלבים

שלב ראשון- compression- דחיסה

בתחילת הטיפול, לאחר שדלת התא נסגרת, המטופל ישמע וירגיש את האוויר הדחוס נכנס אט אט אל תוך התא. המטופל ירגיש לחץ קל באזוזניים, ממש כמו שמרגישים בטיסה. המשגיחים בתא הלחץ מתקשרים עם המטופלים ומתאימים את מהירות הדחיסה לפי נוחותו של כל מטופל.

שלב שני- זמן הטיפול

הזמן הנקבע תחת הלחץ הנקבע. במהלך זמן זה, המטופל ינוח וינשום 100% חמצן דרך מסכת פנים או כובע חמצן שקוף. אנו גם מציעים תחלופה לאספקת חמצן לאותם המטופלים שאינם יכולים ללבוש מסכה או כובע בתוך תא לחץ יחיד. זמן הנשימה בתוך התא נקטע עם הפסקות קצרות בו המטופלים יכולים לשתות מים, לקשקש עם המטופלים האחרים או סתם לקחת הפסקה. משגיח מוסמך נמצא בתוך התא במהלך כל הטיפול. המשגיח יעשה הערכות תקופתיות במהלך הטיפול ויפקח על התקדמות המטופלים ועל שלומם.

שלב שלישי- decompression- הפחתת לחץ

כאשר זמן הטיפול מסתיים, הלחץ משוחרר באיטיות וחוזר למצב הנורמל. ייתכן והמטופלים ירגישו ירידה קלה בטמפרטורה ככל שהאוויר המתרחב מתקרר, בנוסף כמו בתחילת הטיפול, ייתכן וירגישו לחץ קל באוזניים.